Назад

Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.
§ 33. Чергування и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х - § 34. [г], [к], [х]
Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018