Назад

Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.
§ 31. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] - § 32 [о], [е] з [і]
Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018