Назад

Підручник Українська мова 8 клас Єрмоленко 2016

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 9. Простий і складений присудок - § 11. Іменний складений присудок.
Підручник Українська мова 8 клас Єрмоленко 2016