Назад

Підручники Історія України 7 клас Власов 2015

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
§ 23. Крим та українське Причорномор’я
Підручники Історія України 7 клас Власов 2015