Назад

Математика 6 класс Тарасенкова (Рус.)

Глава 3. Отношения и пропорции
§ 12. Отношение - § 13. Пропорция
Математика 6 класс Тарасенкова (Рус.)