Назад

Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.
§ 35. Чергування у–в, і–й, з–із–зі - § 36. М’якость ь, і, є, ю, я.
Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018