Назад

Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.
§ 29. Вимова приголосних звуків - § 30. Спрощення
Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018