Назад

Українська мова 5 класс Ворон

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
§ 28. Ненаголошені голосні - § 33. Чергування [р] - [в]
Українська мова 5 класс Ворон