Назад

Алгебра 11 клас Нелін

Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 11. Застосування похідної до розв’язування завдань з параметрами - § 12. Диференціал функції.
Алгебра 11 клас Нелін