Назад

Відповіді Українська мова 8 клас Єрмоленко 2016. ГДЗ

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 18. Головний член речення - § 22. Односкладне безособовеЗАВДАННЯ