Назад

Відповіді Хімія 7 клас Лашевська 2015. ГДЗ

Тема 1. Початкові хімічні елементи
§ 14. Відносна молекулярна маса - § 15. Масова частка елемента в речовиніЗАВДАННЯ