Назад

Відповіді Математика 6 клас Тарасенкова

Розділ 3. Відношення і пропорції
§ 14. Пряма та обернена пропорційні залежностіЗАВДАННЯ