Назад

Відповіді Алгебра 11 клас Істер

Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції
1. Степінь з довільним показникомЗАВДАННЯ