Назад

ГДЗ Фізика 11 клас Бар’яхтар 2019

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика
§ 36. Дослід Резерфорда - § 37. Види спектрівЗАДАНИЯ