Назад

Відповіді Алгебра 11 клас Нелін. ГДЗ

Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 6. Поняття й основні властивості границі функції - § 7. Асимптоти графіка функціїЗАВДАННЯ