Назад

Відповіді Фізика 10 клас Генденштейн. ГДЗ

РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА
§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух - § 5. Рівномірний рух по колуЗАВДАННЯ