Назад

Відповіді Фізика 10 клас Коршак. ГДЗ

Розділ 1. Кінематика
§ 1. Механічний рух. Траєкторія руху - § 8. Рівноприскорений рух. ПрискоренняЗАВДАННЯ