Назад

Алгебра 11 клас Нелін

Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 8. Похідні обернених тригонометричних функцій. - § 10. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей
Алгебра 11 клас Нелін