Назад

Алгебра 11 клас Нелін

Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 6. Поняття й основні властивості границі функції - § 7. Асимптоти графіка функції
Алгебра 11 клас Нелін