Назад

Алгебра 11 клас Нелін

Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 3. Правила обчислення похідних. - § 4. Похідні елементарних функцій
Алгебра 11 клас Нелін